• CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Fri, 24 Jul 2020 09:41:55 GMT

  click để xem thêm

  Chúng tôi nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm, hệ thống hoạt động chính xác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của hành khách và muốn tạo sự thoải mái, an toàn và thuận tiện khi truy cập trang website của chúng tôi. Sau đây là chính sách bảo mật của website www.vandonxanh.com

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu trên website vandonxanh.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà vandonxanh.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vandonxanh.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho vandonxanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Website www.vandonxanh.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  – Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

  – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và www.vandonxanh.com ;

  – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

  – Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vandonxanh.com.

  – Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: vandonxanh.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vandonxanh.com.

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TÚ ANH

  Địa chỉ: Khu 5 - TT Cái Rồng - Huyện Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh

  Email: congtytuanh190@gmail.com

  5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  – Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website vandonxanh.com thực hiện việc này.

  – Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website vandonxanh.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vandonxanh.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  – Thông tin cá nhân của thành viên trên website vandonxanh.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vandonxanh.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  – Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website vandonxanh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  – Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của vandonxanh.com.

  – Ban quản trị website vandonxanh.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website vandonxanh.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

  Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm

  Bình luận trên facebook.com